Knudsen, Jakob Uddrag fra Sind (Danske Klassikere)

Mellemmad: dial.: smørrebrød; se også n.t.s. 21. – fordet om: dial.: selv om. – heller: dial.: eller. – Herren han har besøgt (...): salme (1836) af N. F. S. Grundtvig.