Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Det skulde ikke være noget – det var blot et Udtryk for den Sindstilstand, hvori Drachmanns Poesi har hensat alle Nordsjællands unge Damer.«