Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Kjender De denne?« spurgte Hellum. Han sang og spillede: