Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Fordi – at – æh – saasnart man overhovedet gaar, saa maa man nødvendig gaa i en Retning, ellers staar man stille, det vil, uden Billede, sige: man døer.«