Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Jeg siger Dem – og jeg vil bedde Dem lægge Mærke til mine Ord – denne Tro er Kjærnen i al dansk Folkelighed.«