Knudsen, Jakob Uddrag fra Afklaring (Danske Klassikere)

»Troen har været der, om end den har været fordunklet –«