Knudsen, Jakob Gjæring Afklaring

Litteraturliste

Andersen, Richard: Jakob Knudsen, 1958.

Auken, Margrete: Den pietistiske Atheisme. Jakob Knudsens kritik af

naturalismen, Kritik nr. 19, 1971, s. 64-80.

Begtrup, Holger: Jakob Knudsen. En Levnedstegning. 1918.

Bjerg, Svend: Jakob Knudsen. Erfaring og fortælling. 1982. Bukdahl, Jørgen: Dansk national Kunst. 1929.

Elbek, Jørgen: Jakob Knudsen. Danske digtere i det 20. århundrede, 3.

udg.,bd. 1, s. 149-168.

Geismar, Oscar: Jakob Knudsen. Nogle Digterprofiler. 1906.

Gjesing, Knud Bjarne: Fortælling og forkyndelse i Jakob Knudsens

Gjæring – Afklaring, 1902. Nordica 4, 1987, s. 47-63.

Henriksen, Aage: Kompositionens sprog. Gotisk tid. 1971, s. 206-218.

Henriksen, Aage: Komplekset Jakob Knudsen. Den intellektuelle.

1974, s.75-80.

Kristensen, Sven Møller: Gjæring – Afklaring. Digtning og livssyn.

1959, s.122-149.

Kristensen, Sven Møller: Den store generation. 1974.

Nielsen, Harald Jakob Knudsen. Moderne Litteratur. 1904, s. 163-209.

Nordentoft, Søren: Jakob Knudsens aktualitet. Højskolebladet. 1967,

s. 675-679, 698-699, 721-726.

Norrild, Svend: Jakob Knudsen. En psykologisk Analyse. 1935.

Poulsen, Bjørn: Jakob Knudsen. Omkring Elfenbenstårnet. 1964,

s. 125-142. Roos, Carl: Jakob Knudsen. En Studie over en Aandspersonlighed.

1918.

Roos, Carl: Jakob Knudsen. Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 1,

1951, s. 217-234.2. udg. bd. 1, 1965, s. 181-200.

Roos, Carl: Jakob Knudsen. Et Forfatterskab. 1954.

Rømhild, Lars Peter: Kunst og propaganda. Læsere. 1971, s. 253-273.

Schack, Tage: Jakob Knudsen. Afhandlinger. 1947, s. 25-57.

Schmidt, Povl: Drømmens Dør. Læsninger i Jakob Knudsens forfatterskab. 1984, s. 9-123.

Sørensen, Villy: Det forgudede traume. Hverken-eller. 1961,

s. 158-168.

Thomsen, Ejnar: Fra Jakob Knudsens ungdom. Digteren og kaldet.

1957, s. 193-221.

Wivel, Ole: Forord til Jakob Knudsen: At være sig selv. 1965, s. 7-12.