Knudsen, Jakob Uddrag fra Gjæring Afklaring

Bjovulf: nordisk helt, som spiller hovedrollen i det episke heltedigt af samme navn. Se n. t. s. 20.