Knudsen, Jakob Foraarssang (Ved Roskilde Højskolen Indvielse 1907)