Kierkegaard, Søren Frygt og bæven

»Ypperstepræsten...«

285

det at give saligere ...: Ap. G. 20,35.

287

Hvor skulde vigaae hen ...:jf.Joh. 6,68.

288

haver Salt i Eder selv ...: Mark. 9,50

289

kommer hid ... Alle L. : Matt. 11,28. - Lilien paa Marken. .: Matt. 6,26-28. - ikke det... hælde sit Hoved: Luk. 9,58. - de stredes endog om .. .: sml. Mark. 10,37.

290

Verdens Frelser: Joh. 4,42. - raab ei... paa: gør ikke kraftigt opmærksom på, klag ikke over.

292

hvem den onde Aand jo førte...: Matt. 4,1 ff 294 M. T.: min tilhører.

296

A. T.: andægtige tilhører. - Evangeliet om Pharisæeren og Tolderen: Luk. 18,9-14. - stod for sig selv: Luk. 18,11, oversættes nu: trådte frem.

297

den øverste Plads ved Gjestebud: Luk. 14,8-10.

300

hvad Skriften siger om alle Toldere og Syndere: Luk. 15,1

302

til Lykke og Velsignelse: traditionel hilsen til én der har været til alters. - hiin Qvinde:Luk. 10,38-42.

303

at komme til Dig: sml. Matt. 11,28. - at blive i Dig: jf Joh. 15,4. - den fuldkomne Kjerlighed, der udjager Frygt: 1. Joh 4,18. - Synderinden: Luk. 7,37-50.

305

Sorrigs-Huus ... Gjestebuds-Huus: Præd. 7,2. - skjultere Indelukke: skriftestolen i de romersk-katolske kirker. - iLøndom: Matt. 6,6.

307

Menneskens Søn: ældre bibeloversættelse (nu. Menneskesønnen).

309

kommer hid alle I...: Matt. 11,28.