Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

I sin efterskrift til Vandringer anfører Chr. Rimestad om Kiddes efterladte manuskripter, at »af de tre Bind, som skulde følge efter, eksisterer der blot en uhyre Samling Noter, som kun han selv kunde høste Gavn af« I sin mindeartikel i Ord och Bild (1929) taler han ikke om noter, men om et bibliotek »af et imponerende Omfang, det dækkede Borde og Stole, alle Steder hvor der var en Stump Plads, og aabnede man saa et Par af Bindene, saa man, at de var indstregede paa mange forskellige Maader, og forsynede med Kommentarer i Marginen - ganske som et trykkende Eksamenspensum.«