Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Det är en tafla ...«: fra Erik Gustaf Geijers erindringsbog Minnen (1834). - Christopher Myhrman: (1751-1811), ejeren af Rämens brug i Värmland, der tog sig af Esaias Esaiasson: senere E. Tegnér (1782-1846), svensk digter, gift med Myhrmans datter Anna (1785-1853) og således svoger til Olof Christofferson Myhrman (1781-1836); Tegnér, der 1826 blev biskop i Växjö, plagedes i sidste del af sit liv af tungsind. - »Jag minns en tid...«: Tegnérs digt Till minnet af Olof Myhrman (1836). - »Öcknarna röjde ...«: indskrift af Tegnér under en ætsning af hans svigerfader, der døde 1811.