Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Staffeldtske Jægere: generalløjtnant Bernhard Detlev Staffeldt (1752-1818) var i 1814 øverstbefalende over tropperne i Sydnorge. -Konventionen i Moss: 14.8.1814, hvor Norge anerkendte unionen med Sverige, mens Sverige til gengæld lovede at respektere den norske statsforfatning. - Wien: hvor fredsforhandlingerne efter napoleonskrigene fandt sted 1814-15. - den øde Ø: St. Helena, hvortil Napoleon forvistcs. -den hellige Alliance: den politisk konservative alliance mellem de sejrende magter efter napoleonskrigene.