Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Dyvelsdræk: gummiharpiks med ubehagelig lugt, tidl. brugt som lægemiddel. - Bævergjæl: egl. bævergejl, sekret fra bestemte kirtler hos bæver, tidl. brugt som lægemiddel. - Bu-Stenen ... Søbønnen: frugt af tropisk plante (Entada scandens Benth.), der med havstrømmen føres til Nordeuropa. - Selsnærpe: gifttyde. - Oberst Sinclairs Skotter: godt 300 skotske lejesoldater, som Sverige hvervede i 1612 til støtte mod Danmark i 424 Kalmarkrigen. De landede i august 1612 i Norge og forsøgte hemmeligt at nå Sverige, men ved et slag i Gudbrandsdalen blev de udslettet af en bondehær. De skotske styrker har i overleveringen fået navn efter en af underbefalingsmændene, George Sinclair, men lededes i virkeligheden af oberst Andrew Ramsay. - Ragustas Besværgelse: se s. 153. - Gast: se n.t.s. 17.