Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Hymer: i nordisk mytologi egl. en havjætte, men forveksles her med Ymer, urjætten, af hvis døde krop jordkloden er opbygget. - Afzelius og Ling: Arvid August A. (1785-1871) og Pehr Henrik L. (1776-1839), skaberen af det ling'ske gymnastiksystem, udgav begge mytologiske studier. - »Upp genom luften«: strofe fra Lycksalighetens ö af P.D.A. Atterbom (1790-1855), kendt under titlen Vindarnas kor. - Officér af Jægerkoret: se n.t.s. 167; om Värmlands jægerkorps fortæller Astrid Ehrencron-Kidde, at medlemmerne fik en beskeden løn, men til gengæld var de kun bundet til to måneders tjeneste om året. Af hensyn til korpsets ære måtte de ikke påtage sig andet arbejde og drog derfor resten af året omkring som omrejsende kavalerer (Skriveren fra Filipstad (1917, 2. opl. 1929) s. 16). -karriol: tohjulet enspænderkøretøj. - rapphönan: tohjulet køretøj uden affjedring, »agerhønen«.