Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Fimbulvintre: i nordisk mytologi om uhørt strenge vintre, der varsler verdens undergang. - Fru Rangela: slotsfrue på Edsholm, efter sagnet gerrig og hård mod almuen. - Engelbrekt Engelbrektsson: (d. 1436) leder af oprøret 1434 mod de danske myndigheder. - Peder Ulfson Roos: se n.t.s. 179. - Herman Gissier: omtales 1842 under navnet H. Gisebar som Edholms sidste foged; muligvis forveksler Kidde med den tyranniske foged Gessier i Wilhelm Tell-sagnet. - Modelérpinde: små pinde, hvormed man former et plastisk materiale.