Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Gråmunkeholmen: ældre navn på Riddarholmen i Stockholm, hvor de svenske kongers gravkirke ligger. - Pollux: Kastor og P. er to kraftfulde tvillinger i græsk mytologi. - »tjusarekungen«: Gustaf III (1746-92), svensk konge 1771-92. - »Folkeslaget« ved Leipzig: se n.t.s. 114.