Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Thomas: den vantro Thomas, Johs. 20,24-29. - Tvangsloven: ikke identificeret. - Gezelii den Yngre: Johannes Gezelius d. Y. (1647-1718), fra 1690 biskop i Åbo, fortsatte det arbejde, hans fader havde påbegyndt med det såkaldte Bibelværk, en svensk bibeloversættelse med forklaring til hvert enkelt vers. - Famulus: sekretær for biskop el. medhjælp for universitetslærer. - »Dispositiones homileticae«: betegnelsen indgår i titlen på flere prædikensamlinger, f.eks. både af Gezelius d. Æ. og Y. - Nostofolk: militsfolk. - Kivikät: ikke identificeret. - Lewenhaupt: Adam Ludvig L. (1659-1719), feltherre, guvernør i Riga 1706. - Jakob de la Gardie: (1583-1652), fra 1608 øverstbefalende for de svenske styrker, der støttede zar Vasilij Schuiskij (1552-1612) mod russiske oprørere og polske angribere; de svenske styrker drog ind i Moskva 1610.