Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Gregorii testimonium: læs Gezelii t, se n.t.s. 269. - finske Tidekalendre: formentlig kalenderstave med angivelse af helligdage etc. - Agricolae 435 Testamente og Psaltare: oversættelse af Det ny Testamente og de gammeltestamentlige Salmer, hvormed Finlands reformator Michael Agricola (ca. 1508-57) lagde grunden til det finske skriftsprog. - Hesperiens Øer: i græsk mytologi et smukt ørige, hvor Livstræet gror. - ultima tule: betegnelse for det yderste nord hos geografen Pytheas fra Marseiile (ca. 310-306 f.Kr.). - Kalvarie-Gang: valfartsgang, bodsvandring mod en fremstilling af korsfæstelsen. - Arkturus: stjerne på den nordlige himmel. - Babylons Landsflugt: efter beretningen om israelitternes landflygtighed i Babylon. - Carolus rex: kong Karl, dvs. Karl XII. - Kanaan: det forjættede land, Palæstina. - Horeb: helligt bjerg ml. Ægypten og Palæstina (jf. 2. Mos. 3,1-12 og 2. Mos. 17,6). - Svedje: agerjord, der er ryddet og gjort frugtbar ved afbrænding af skov. - »Qvidqvid delirant reges, plectuntur Achivi -«: »de galskaber, kongerne foretager sig, må grækerne undgælde for« (Horats). - »Bibelværket«: se n.t.s. 268. - Wasa-Rug: i et påbud fra 1587 beordres alle bønder til at svedje så meget skov om året, at de kan så én tønde rug.