Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Kristoforus: helgen, der i legende søger at bære Jesusbarnet - og dermed al verdens synd - over en flod. - Ahasverus: jødisk skomager, der siges at have slået Jesus på vej til Golgatha, hvorfor han må vandre fredløs om. -Abrahams Skød: se n.t.s. 291. - Kaledoniernes Kampe...: Caledonien, den nordligste del af Skotland, blev aldrig undertvunget af Romerriget. -Skoternes mod Angelsachsernes: den oprindeligt irske folkestamme skoterne havde løbende stridigheder med de indvandrede germanske eller angelsachsiske stammer. - Banockburn: skotsk by, hvor skotterne 1314 besejrede den engelske konge Edward II. Sejren sikrede Skotlands uafhængighed. - Lairds: overhoveder i det skotske klansystem. - Brucernes og Stuarternes Konger: skotske konger. - Foreningen med England: Skotland blev først endeligt forenet med England 1707, men de to lande havde 438 været i Personalunion siden 1603. - hin røde Rytter: Åb. 6,4. - Condottierer: lejesoldater. - Puritanerne: tilhængere af calvinismen, som den førtes til Skotland af landets reformator John Knox (ca. 1513-72). - Dünbar: Cromwell besejrede de skotske royalister ved Dunbar 1650. - Cromwell: Oliver C. (1599-1658), statsmand og hærfører. Var under borgerkrigen 1642-49 officer i parlamentshæren mod de royalistiske styrker og var blandt den i 1649 henrettede konges dommere. Samme år blev royalistiske oprør i Skotland og Irland slået ned. - Mazarin: Jules M. (1602-61), fransk kardinal og statsmand; nedkæmpede 1648-53 de såkaldte Frondister, der gjorde oprør mod hans forsøg på at skabe en stærk statsmagt.