Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

H.C. ANDERSEN: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829) ved Johan de Mylius · 100 + 56 s.