Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

HARALD KIDDE: Jærnet (1918) ved Knud Bjarne Gjesing og Thomas Riis · 358 + 86 s.