Jacobsen, J. P. Uddrag fra Niels Lyhne

Solskinslag: lag i betydningen selskab, sammenkomst. - Stenkiste: rende af sten til vandgennemløb under en vej. - Klastrupvejen: Klastrup hedder en landsby i Hundstrup sogn, nordvest for Thisted. - Himmerigsnøglerne: hulkravet kodriver (Primula officinalis L.). - Springstene: vistnok flintesten (som springer i stykker ved slag). - Bab el Mandeb: strædet mellem Arabien og Afrika. - Der var ogsaa den Leg...: ifl. Jacobsens skolekammerat, senere realskolebestyrer Joh. Bertelsen, er den flg. skildring en tro gengivelse af hans og Jacobsens barndomslege. (Thisted Realskoles program 1885, optrykt i Frederik Nielsens udgave af Jacobsens Samlede Værker, bd. V, s. 207-212). - Knakkerne: i ældre tid hed en mark øst for Thisted »æ Knakker«. - Prins Burmand: Holger Danskes modstander i folkevisen »Holger Danske og Burmand« (DgF 30; jvf. B.S. Ingemanns »Holger Danske«). - Saracener: gl. europæisk betegnelse for arabere.