Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Tilknytning til Norge f. Eks. som Fylke ønsker ingen Færing. Den yderste Grad af Norskvenlighed repræsenteres som bekendt af Patursson, hvis Standpunkt er følgende: Færøerne tilhører Færingerne, og det maa være disses Maal at opnaa fuldstændig Suverænitet over deres eget Land, saa at de selv i givet Tilfælde kan bestemme, hvilket Rige de maatte ønske at staa i en løsere Forbindelse med, for saa vidt de ikke foretrækker at staa alene. Et Ultra-Selvstyrestandpunkt repræsenteres fremdeles af den ganske lille nystiftede Forening „Loysing ", der tænker sig Færøerne som selvstændig Stat uden nogen som helst Tilknytning til andre Riger.