Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Færingen William Heinesen udgav for nogen Tid siden paa Dansk en Roman, Blæsende Gry, der skildrede den moderne Tids Konflikter paa Færøerne. Bogen fik i Begyndelsen mange til at studse. I hele det næsten uoverskuelige Persongalleri var der ikke en eneste, der røbede Interesse for den nationale Sag, medens der imod næsten alle — mere eller mindre — var religiøst grebne. Skulde det være Færøerne? Heinesen har naturligvis overdrevet, men kun paa en Maade, der understreger de faktiske Forhold. Det er givet, at de religiøse Interesser langt overskygger Interessen for Land og Folk, og at Befolkningen, desillusioneret i alle Samfundsanliggender, mere og mere hengiver sig til det nervepirrende sekteriske Forlystelsesliv, der som en Slags billig Opium er til Disposition for fattige Folk og navnlig for fattige Kvinder, hvis Liv er alt for haardt og alt for dræbende trivielt.