Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Samtidig er Selvstyrepartiet ved at forvandles. Det er ikke til at tage Fejl af, at yngre Kræfter med en realistisk og social Indstilling er ved at tage Têten. Herved er der banet Vej for en helt ny Retning i færøsk Politik. I fornuftigt Samarbejde paa nationalt, radikalt og socialt Grundlag vil Socialdemokratiet og det nye Selvstyreparti kunne føre Færøerne ind i nye Tilstande.