Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Man kan maaske indvende, at det sidste Lagtingsvalg ikke foregik med særligt Henblik paa Sprogstriden. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Men ingen Vælger kunde dog være i Tvivl om de forskellige Partiers Stilling i denne Sag. Og mener man ikke, at Valget er Vidnesbyrd nok om Folkets Vilje, da er der en anden Vej at gaa, nemlig Folkeafstemningen. Det eneste, man ikke maa gøre, er at afvise Sagen. I 25 Aar har denne Strid været til ubodelig Skade. Det er i det danske Riges Interesse, at den bliver afsluttet i dansk Aand.