Ingemann, B. S. Genoplivelsen [Holger Danske 5. Sangkreds]