Ingemann, B. S. Holger i Norden og Østen [Holger Danske 4. Sangkreds]