Holberg, Ludvig Uddrag fra Moralske Tanker (DK)

underretted: belært. - Gravitet: værdighed, alvor. - habiliterede sig: dygtiggjorde sig. - Assessores: meddommere. - Mobilier: rørligt gods. - Henrik 8.: regerede 1509-1547. Edvard 6. 1547-1553. - udi min underjordiske Reise: Niels Klim, kap. IX (provinsen Qvamso). - intermitterer: standser for en tid.