Holberg, Ludvig Uddrag fra Moralske Tanker (DK)

profiterede: gav (offentlig) undervisning i. - respondere in Jure: give svar i jura. I Kejsertidens Rom var undervisningen i retsvidenskab delt i en abstrakt-teoretisk og en mere konkret-praktisk skole. Om den første undervisning brugtes verbet docere, om den anden respondere. - docendo discere: lat. at lære ved at undervise. - Stiftelse: foranstaltning. - Æmulation: kappelyst. - propter (...): lat. for at tjene til brødet. - Approbationer: godkendelser. - Axel Thorsens Viise: se n.t.s. 44. - Doct. Fausti Historie: den fra ty. oversatte folkebog Historia om D.Johan Fausto den widtberyctede Troldkarl, Kbh. 1588 og oftere optrykt. - Rolands (...) Krønike: dvs. folkebogen Olger Danske Krønike, der handler om Karl den Stores kæmper Roland og Holger Danske.