Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Tenui etc., lat. Med en Frøs tynde Lunge [som regnedes for giftig]. Juvenal 6, 659. - Avec etc., fr. Med Ærbødighed at støde Dolken ind. Boileau, Sat. 9, 166. - hysteron proteron, gr. retorisk Figur, der stiller det tidsmæssigt eller logisk sidste først. - Gevær, Vaaben. - Kong Darius, Perserkongen Dareios 3., der mistede sit Rige til Aleksander d. Store. - Cingiskan, se Note til S. 173. - Tamerlan, Timur Lenk (1336-1405), tatarisk Hærfører.