Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

driftet, drøftet. - præstere præstanda, yde det, der bør ydes. -fac etc., lat. gør din Pligt saa godt som muligt. Munkeordsprog, hvis udeladte, anden Del lyder: et sta bene cum Domino Priore, og hold Venskab med Abbeden i Klosteret. - Præcaution, Forsigtighed. - til Trykken. Siden 1732 var det dog ikke nødvendigt at lade disse mindre, latinske Afhandlinger, »Disputatser«, trykke. - vis Leilighed, muligvis i den Tale, Holberg holdt, da han nedlagde Rektorværdigheden 1736; Bind VIII, S. 329 ff. - remedere, raade Bod paa. - Theses, Betragtninger, som skal bevises.