Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

propter panem lucrandum, lat. for at tjene til Brødet. - Approbationer, Godkendelser. - Axel Thorsens Viise. Lang, folkelig Kærlighedsvise fra det 16. Aarh. - Doct. Fausti Historie. Den fra tysk oversatte Folkebog »Historia om D. Johan Fausto den 291 widtberyctede Troldkarl«, Kbh. 1588 og oftere optrykt. - Rolands og Holger Danskes Krønike, dvs. Folkebogen Olger Danske Krønike, der handler om Karl den Stores Kæmper Roland og Holger Danske. - Litibus etc. Vi adsplittes ofte ved Trætter og Skændsmaal: men hvis ingen Stridigheder gaves, fødtes deraf Sløvhed (Dumhed). - Idretter, Virken. - Symbolum, Valgsprog. - Concordia etc., fra Sallust, Jugurtha 10, 6.