Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Eudamidas, fra Lukians Dialog Toxaris, sandsynligvis laant over Montaigne 1. Bog, Kapitlet Om Venskab. - beneficere, begunstige. - helst, især. - Æstime, Agtelse. - to andre Gudinder. Hera og Athene (Juno og Minerva) støttede, som skildret i Homers Iliaden, Grækerne i deres Kamp mod Trojanerne. - Aristippos fra Kyrene (ca. 400 f. Kr.), gr. Filosof. Fra Diogenes Laertios 2, 8, 67 eller over Montaigne 2. Bog, Kapitlet Om Grusomhed. - Kong Dionysius, se Note til S. 85. -særdeles, specielle. - Client, Person i Afhængighedsforhold til en anden.