Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

solut Stiil, Prosa. - Paulus Jovius, Paolo Giovio (1483-1552), 295 ital. Historiker. - Leo X, Pave 1513-21. Citatet laant paa anden Haand, hos Bayle, Dictionnaire, Art. Léon X, Note P og især Q. - Keiser Otto 3. (980-1002), ty.-rom. Konge og Kejser. Fra Bayle, Dict., Art. Othon III, in fine. - Aristobulus den yngere (d. 35), jødisk Ypperstepræst. - Kaars, Kors, Modgang; Prøvelser. - reflectere paa, tage i Betragtning, stole paa.