Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret