Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

TRYKT I DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI
Teksten er sat med Genzsch
Fotografi, hvor andet ikke er anført:
FINN JACOBSEN og VOLMER ROSENKILDE
Smudsomslag og Tilrettelægning af Billedsider:
PREBEN DAHLSTRØM
Klicheer: ROMANUS-KLICHEER
© ROSENKILDE OG BAGGER 1971
Printed in Denmark
Kobberne i Teksten er stukket af J. F. Clemens
efter Forlæg af Jens Juel og Nicolai Abildgaard
til Udgaven af Niels Klim 1789
Sidste Bind vil indeholde en fuldstændig Billed- og Indholdsfortegnelse for hele Værket