Holberg, Ludvig 44. Fabel. Skadens Grav-Skrift.

44. Fabel. Skadens Grav-Skrift.

En Ord-riig Skade, som udi Snaksomhed intet Dyr eller Fugl gav efter, og som kunde holde ud med den 327 veltalendste Barbeer blant Mennesker, da den ved Døden afgik, giorde en Bever, som var Skovens Satyricus, den et saadant Grav-Skrift: Her under hviler den berømte Skade N. N. som den 4de Dag i den Maaned Kilian udi Elephant-Aaret holdt op at sladre, det er døde.

Fabelen lærer, at der findes visse ordrige Mennesker, hvilke blive ved at snakke indtil de opgive Aanden, og hvis Dødsfald man kand exprimere med disse Ord: Desierunt loqvi.