Holberg, Ludvig 70. Fabel. Aben Moralist.

70. Fabel. Aben Moralist.

En ung Abe overfaldtes engang af en usædvanlig Paroxysmus, saa at han optændtes af Iver til at reformere, og at igiennemhegle syndige Vellyster og Daarligheder, som ginge i Svang udi Skoven. Da han engang var udi denne Forretning, nærmede sig til ham Ræven, som var en af hans Tilhørere, og sagde: Min gode Morten! Hvor est du kommen til at catechisere? Aben svarede: Har du noget at sige paa min Lærdom, er den ikke vel grundet? Ræven sagde da: Lærdommen kand være god nok, hvis Læremesteren ikke var en Abe.

Fabelen lærer, at intet er latterligere end at see daar-lige, naragtige og u-moraliserede Mennesker at catechisere, og at agere Convertisseurs, at høre en 346 Drukkenbolt at prædike mod Drukkenskab, en Narr mod Daarlighed, og en Fraadser mod Vellyst.