Holberg, Ludvig 84. Fabel. Haren Solicitant.

84. Fabel. Haren Solicitant.

En Hare søgte at nyde en Tieneste ved Løvens Hoff, og formaaede en Ræv og en Gaas, hvilke vare de eeneste Hoff-Folk, som han kiendte, til at recommendere sin Person; de tienede Haren derudi; Gaasen recommenderede ham for Forstand, og Ræven for Ærlighed. Men, da han fik Audience, og beraabte sig paa deres Vidnesbyrd, som kiendte ham, sagde Løven: Jeg havde gierne antaget dig, hvis Ræven havde attesteret om din Forstand og Gaasen om din Ærlighed.

358

Fabelen lærer, at Recommendationer fra onde og uskiønsomme Mennesker ere Solicitanter meer til Skade end til Nytte.