Holberg, Ludvig 107. Fabel. Aben og Manden.

107. Fabel. Aben og Manden.

Aben spurte eengang en Mand, som han mødte udi Skoven, om det var sandt, at en stor Philosophus blant 371 Mennesker havde sagt, at Elephanten er den Klogeste blant alle Dyr. Manden svarede, at det var sandt, og at de fleeste lærde Mænd ere af samme Tanker. Dyrene, sagde Aben, ere dog af andre Tanker, thi de holde eenstæmmigen Ræven for den Klogeste. Det kommer deraf, sagde Manden, at man confunderer List med Viisdom: Og derfor holder Ræven for den viseste, skiønt han ikkun bør hede den listigste.

Fabelen viser, at den Lærdom er vel grundet, thi Erfarenhed viser, at de listigste Mennisker formedelst Mangel af Viisdom gemeenligen besnæres udi de Garn, som de sætte for andre.