Holberg, Ludvig 123. Fabel. Æslet nobiliteret.

123. Fabel. Æslet nobiliteret.

Æslet lod sig engang nobilitere, og deraf brystede sig blant sin Medbrødre og andre Dyr: En Skade, som saadant hørte, sagde da: Paa hvad Kandt man vender et Æsel, hvad Skikkelse det end faaer, enten det nobiliteres eller doctoreres, er og bliver det dog et Æsel.

Denne Fabel forklarer sig selv.