Holberg, Ludvig 141. Fabel. Rotten excommuniceret af Munkene.

141. Fabel. Rotten excommuniceret af Munkene.

En Rotte, som opholdt sig udi en Kloster-Kirke, og som engang var overbeviist at have gnavet og fordervet en Bibel, som laae paa Alteret, blev af Munkene for saadan Misgierning sat udi Kirkens Band. Rotten appellerede fra denne Ret til Stadens Prælat, og ved Vidner bevisede, at det var en Bog, som Munkene aldrig brugte, saa at det kunde være lige meget enten den blev fortæret af Rotter eller af Møll. Prælaten spurte derpaa, om han ikke havde 395 beskadiget Alter-Klædet, og, da han hørte, at det var urørt, sagde han: I saa Maade er jo ingen Skade skeed, hvorpaa han frikiendte Rotten, og løsede ham af Kirkens Band.

Fabelen lærer, at Kirkens Ornamenter ere udi visse Klostere meer udi Priis end Bibler, som ikke bruges.