Holberg, Ludvig 187. Fabel. Om Sye-Pigen, som tabte sin Naal.

187. Fabel. Om Sye-Pigen, som tabte sin Naal.

En Sye-Pige tabte engang paa Marken en Sye-Naal. Denne Forliis gik hende meget til Hierte. Hun sagde: Jeg vilde heller have mistet ti andre Naale end denne eene. Hun gav sig derpaa al Umage for at opleede den igien, skiønt forgieves; thi Sye-Naalen blev stedse usynlig. Men, i det hun leedede efter den tabte Naal, fandt hun en Ægte-Perle, for 432 hvilken hun kunde kiøbe sig meere end en Million af Sye-Naale.

Fabelen viser, at en maadelig Forliis ofte et Aarsag til en stor Gevinst.