Holberg, Ludvig 195. Fabel.

195. Fabel.

Damons u-ægte Devotion.

Damon havde forelsket sig udi Phyllis, og med hende havt ublue Omgiængelse en tiidlang, men, saasom han tilligemed var heel devot, og Veyen til hans Maitresse, som han besøgte, faldt igiennem en Kirke, forsømte han aldrig med største Andagt at giøre sin Bøn udi samme Kirke, saa ofte han gik hen til Phyllis, og kom tilbage igien.

Fabelen sigter paa dem, hvis Vellyst er blandet med Devotion.

436