Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

232. Fabel.

En Oxe mødte udi Skoven en Bonde, hvilken han bebreidede den Haardhed, som Mennesker lode see ved at myrde og slagte Dyr. Bonden svarede dertil: Vi Mennesker slagte jo hinanden selv indbyrdes. Hvi skulle vi da spare Faar og Øxen.