Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Hanne Marie Svendsen for Danske Skønlitterære Forfattere, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af Jørgen Hunosøe under medvirken af Nicholai Reinseth, dette bind desuden af Lars P. Rømhild som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Førsteudgaven 1899. Nr. 308046.