Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 2003 • ISBN 87-21-02154-6 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af foto og side fra stilehæfte med titlen »Syner«, fragmentet »Job«, Tilg. 347 II • Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro • Papir: Book Design — 1,3 — 100g, Svanemærket, klor- og syrefrit • ISO 9706 ¥