Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Den sidste, svarede han, er fra en verden, du endnu ikke kender, og for at kende den, må du være fri for alt, hvad der binder dig. Ti der er en verden, hvor hverken din sorg eller din glæde hersker, men hvor der kun findes det, som dit matte sprog intet udtryk har for, fordi din jordbundne sjæl ikke har fattet det.